Pin
Send
Share
Send
Send


วางไม้กระดานคว่ำ

เทคนิคการปฏิบัติงาน:

  1. นั่งที่ Dandasana กลับตรงเหยียดขาไปข้างหน้า
  2. วางฝ่ามือของคุณบนพื้นถัดจากต้นขาของคุณ
  3. หมุนไหล่ออกจากนั้นดึงส่วนหัวไหล่เข้าหากันและลง กดนิ้วของคุณลงบนแผ่น
  4. โดยไม่ต้องขยับฝ่ามือให้พยายามดึงพวกมันด้วยแรงเท่ากันออกไปจากร่างกาย
  5. ยกสะโพกของคุณส้นเท้าของคุณภายใต้หัวเข่าของคุณหรือเหยียดขาของคุณไปข้างหน้าคุณ
  6. ทำ 3-5 หายใจ ทำซ้ำได้สูงสุด 3 ครั้ง

ดูวิดีโอ: How to do Purvottanasana - Upward Plank Pose (มิถุนายน 2020).

Загрузка...

Pin
Send
Share
Send
Send